Artikler

OLLIESTEDET OPEN 2019 bliver afholdt d. 2/11!

Datoen til årets Olliestedet Open skateboard konkurrence er slået fast, sæt kryds i kalenderen: D 2/11 går det ned! 

Mere info vil komme, men gem datoen til OO19!

Fin genåbning:

16/8-2019

Der er gjort et fint stykke arbejde

med at renovere nogle af de mest

kritiske forhold i hallen, læs mere her


Store Nyheder:

13/8-2019

Efter længe at ha ventet på svar angående status på Olliestedet er der nu kommet det svar at UKC forventer at åbne hallen igen fradag d.16/8-2019 kl 14.00

De nærmere omstændigheder, tiltag, omfang af renovation ect. vides ikke, men det er glædeligt nyt at vi igen kan komme til at bruge hallen.


Pressemeddelelse:

31/7-2019

Søndag d. 28/7 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Ølsted Skateboard Forening

Foreningens formål er at give alle interesserede uanset alder, køn, nationalitet, religion og færdigheder mulighed for i et sundt miljø, at fremme skateboardkulturen og eller deltage i foreningens fællesskaber som blandt andet vil bestå af minimum en fast træningsdag ugentlig og 1 mdl fællesarrangement, samt at afholde den årlige skateboardkonkurrence Olliestedet Open.

Foreningen er stiftet af en flok lokale skatere der gennem mange år har haft deres gang i Olliestedet. Dette er for at forbedre de forhold som vi har i øjeblikket og vores håb er at skabe dialog mellem de forskellige brugergrupper og ikke mindst med Halsnæs kommune som står for driften af Skatehallen Olliestedet.

Vi håber her igennem at få tildelt fast træningstid i Olliestedet, hvor vi vil sørge for bemanding i den tildelte tid, og stå inde for god opførsel blandt foreningens medlemmer.

Skulle dette have din interesse vil det snart være muligt at melde sig ind i foreningen for kun 100 kr årligt for medlemmer over 15 år og 50 kr årligt for medlemmer under 15 år.

Foreningens vedtægter kan læses i deres fulde ordlyd på www.Olliestedet.dk som ikke

Er den officielle hjemmeside for Olliestedet, men derimod vil fungere som oplysningssted for foreningens aktiviteter og evt andre brugergruppers foreninger og Olliestedets historie.

Vi vil herudover tilskynde til, og være behjælpelige med, at andre brugergrupper at gøre det samme for at vi kan mødes i et fælles forum for alle brugergrupper, som har interesse i at sikre adgang til Olliestedet i bemandede åbningstider.

Dette er med henblik på at skabe en fremtid hvor Skatehallen Olliestedet og andre skatefaciliteter i Halsnæs kan bestå ud fra bedst mulige betingelser og hvor alle brugergrupper tager aktivt ansvar for faciliteterne og deres brug.

På vegne af

Ølsted Skateboard Forening

Presseansvarlig Franz Allan Geisler


Initiativ gruppe starter forening:

20/7-2019:

En mindre initiativgruppe forsøger at starte en skateboard forening for at forene alle brugere af hallen der kører på skateboard samt at sikre bedre forhold for skateboard kulturen.


Samtidig opfordres alle andre brugergrupper til at gøre det samme med det formål at alle brugergrupper kan mødes i et fælles forum her Vi afholdt et møde, søndag d. 7/7-19, desværre var opbakningen begrænset til Franz, Mikkel og jeg selv.

Ud fra de ideer og ønsker vi talte om, er vi blevet enige om at starte en forening hvis formål, til at begynde med, er at sikre adgang og træningsmulighed for medlemmer af en skateboard foreningen om mandagen fra kl.17-21 i Olliestedet, uanset Ungdomsskolens andre åbningstider.

Denne adgang vil være betinget af medlemsskab af foreningen, samt foregå med bemanding af en ansvarlig fra foreningen - Der vil være åben begynder undervisning fra kl. 17-18, og herefter åben træning for forenings medlemmer indtil kl 21.

Vores næste skridt vil være at indbyde til et orienteringsmøde, men mulighed for efterfølgende stiftende generalforsamling.


Vi vil herudover tilskynde til, og være behjælpelige med, at andre brugergrupper at gøre det samme for at vi kan mødes i et et fælles forum for alle brugergrupper som har interesse i at sikre adgang til Olliestedet i bemandede åbningstider.

Dette er med henblik på at sikre en fremtid hvor hallen kan bestå ud fra bedst mulige betingelser og hvor alle brugergrupper tager aktivt ansvar for hallen og dens brug.

Højt besøgstal:

17/8-2019, af Tjan.

Der er tydeligvis en stor interesse og lyst til at benytte hallen, både af aktive og pårørende, mange lokale uden for miljøet har også lagt vejen forbi i dag, skønt.

VIRB0046
VIRB0043
VIRB0040

Generelt nyt:

10-08-2019

Her er et tænkt og hypotetisk, men ikke umuligt, scenarie som jeg vil bede alle om at forholde sig til:
Der er en gruppe unge der spiller fodbold, de er ikke medlem af en klub, og de spiller bare fodbold for sjov, de bruger en kommunal fodboldbane, de unge er lettere utilpassede og spiller derfor ikke i en klub, men de bruger dog de af kommunen finansierede idrætsfaciliteter.
De har det sjovt med at kravle rundt på målene og på den måde ødelægge de maskerne, samtidig øver de også lidt hærværk på klubhuset af og til, måske bryder de ind og stjæler øl, eller måske ødelægger bare andre af klubbens materialer når de går til og fra banen. De graver også små huller i jorden som de bruger til at ryge hash i, de drikker alkohol og efterlader ølflasker, nogen gange smadrede, og det sker også der er tomme lattergas patroner der flyder når de forlader fodboldbanen, og de er der kun når der ikke er nogen fra fodboldklubben.
Dette er ikke et urealistisk scenarie i dagens Danmark.

Men ville man her straffe alle lokale aktive idrætsudøvere kollektivt ved at lukke for alle aktiviteter i en længere periode? Nej, vel?

Nu har Olliestedet været lukket i 2 måneder fordi en udefineret gruppe unge øver hærværk og efterlader misbrugs relaterede efterladenskaber i skatehallen.

Forhold jer venligst til sammenligningen med fodboldbanen og spørg så jer selv hvorfor vi, fornuftige brugere af skatehallen Olliestedet, skal straffes kollektivt med en længerevarende lukning for andres handlinger som er fuldstændig uden for vores kontrol.

23/7-2019

Iflg svar fra vedr lån af hallen til orienteringsmøde fremgår det at der er en renovering igang og at hallen åbnes med normale åbningstider igen "snarest".

Der er dog ikke defineret en tidsramme, men det er det første som er kommet til min kendskab om udviklingen i processen med at få åbnet hallen igen.
Desuden sker der "en afklaring i vores bestyrelse omkring brugere, medlemskab, vedligeholdelse og sikring af faciliteterne mod hærværk." - Citat Ulrich Lykke Mehr. Leder af Unge- og Kulturcentret.

Som bruger ser jeg frem til igen at kunne bruge de ny-renoverede faciliteter som jeg og interessegruppen har brugte hundrede af timer på at bygge.

Hvad renoveringe indebærer er ikke beskrevet, tilgengæld pointeres det i svaret at UKC driver og er Olliestedets enerådige bestyrelse.

Herfra kan jeg opfordre til at aktive brugere med indgående kendskab til kulturen indbydes til en sådan bestyrelse da det muligvis kan afklare en del misforståelser og dårlige dispositioner af de begrænsede midler der tildeles i disse tider.

14/6-2019

Efter lukningen af Olliestedet har der været en del undren.
Der er flere initiativgrupper der har henvendt sig til ungdomsskolen for at hører nærmere samt at komme med løsningsforslag.
Hallen vil dog fortsat være lukket da materialerne til reparation af det ødelagte løber op i 6000,- kr samt yderligere arbejdsløn, disse midler skal først frigøres andet sted og da alle underlagt kommunen pt. har et stramt budget forventes det først at være færdigt om tidligst en måned.
Ungdomsskolen har samtidig erkendt at den nuværende strategi for driften har slået fejl og de har brug for tid til at udarbejde en ny plan - og derfor fastholdes lukningen.